Kommande kullar

Avels perioden har närmat sig sitt slut. Eventuellt kommer det en kull till under hösten. I nuläget utvärderas djur för vidare avel, gallring sker därför sucksesivt under hösten. Finns i nuläget både ungar,ungdjur och vuxna kaniner söker hem. Ses under tillsalu.

REX

Hermelin Kaniner

Kontakta oss gärna och lämna intresse om ni söker något speciellt. Lämnat intresse får förtur efter oss själva så klart. ……………………………………………………………

För oss är det viktigt att alla i familjen får vara delaktiga. Oavsett om man gör grov jobbet i gårdarna, den dagliga skötseln, målar, bygger, ställer ut kaniner, namnger eller bara gosar. Det viktigaste för oss är att alla får göra det dem tycker är roligast och det som de är bra på.

Vi tar aveln till en ny nivå i vår och utgår från vår kunskap och går vidare med aveln i nästa steg och generation. Tar tag i några nya projekt. Men kämpar vidare med våra favorit färger och teckningar som vi vill jobba vidare med enligt plan främst för utställning och andra med goda förutsättningar för hoppning men med ett temperament som en härlig kel kanin givetvis skall ha. Vi avlar fram nya utställnings djur i fräst Rex och Hermelin kanin någon enstaka liten rex och hoppkorsning förekommer. Ibland finns äldre avels djur eller ungdjur som kan tänkas söka hem. Vid intresse av kanin kontakta oss och berätta vad ni söker och till vad ni önskar ha kaninen till så att ni får ”rätt” kanin till rätt ändamål.