Prosecco

Prosecco är från vår nyårskull. Hon är av teckningen Roy truxodo som den då fint heter på rasen liten rex. (på Rex heter den Gepard) vi avlar den på liten rex tyvärr inte godkänd för utställning men hoppas den sjall bli det i framtiden. Procecco har vunnit Keldjursbedömning samt hopptränat en del. Hoppas få vissa upp mer av henne i framtiden.