Texas

Texas är en blå mysig avels hane hos oss. I juni 2022 vart han bäst i Ras på 94,5p Samt vann bästa Rex och fick rexklubbens rosset trotts lite brunaktig i bälsbyte.